ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By 0
138
ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางจ้างผลิตจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment