ภาษีสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการพร้อมช่วยลดขยะพลาสติก

By 0
57
ภาษีสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการพร้อมช่วยลดขยะพลาสติก

ข่าวดีสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อม กับมาตรการล่าสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลัง ถึงมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการน้อยใหญ่ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการก่อขยะพลาสติก ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืน

หลังจากที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เริ่มนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ งดบริการถุงพลาสติก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และประชาชนเป็นอย่างดี โดยในช่วงแรก ผู้ซื้อจำนวนมาก ที่ต่างก็เคยชินกับการเดินตัวปลิวเข้าร้านสะดวกซื้อ แล้วเดินถือถุงพลาสติกชิ้นโตใส่ของพะรุงพะรังกลับบ้าน จนมาวันนี้ กลับกลายเป็น จิตสำนึก และเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ที่ทุกครั้ง ถ้าต้องไปชอปปิง ก็ต้องติดถุงผ้า กระเป๋าผ้า หรือว่ากระเป๋าเป้สักใบ เพื่อใส่สินค้าที่เลือกซื้อกลับบ้าน เพราะบางที การเสียสตางค์ซื้อถุงใส่ของเพียงไม่กี่บาท ก็บาดความรู้สึกให้เจ็บช้ำน้ำใจได้อยู่เหมือนกัน

และก็อย่างที่บอก จากความสำเร็จดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง รุกต่อด้วยหมากตาต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน ดั่งที่ได้จั่วหัวไว้ตั้งแต่ตอนต้น แต่ครั้งนี้ คงมองถึงภาพรวมในระดับองค์กรที่เป็นบริษัทน้อยใหญ่ เพราะเวลาฝ่ายจัดซื้อต้องออเดอร์อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้จนกลายเป็นขยะปลายทาง ที่ต้องขอบอกว่า สถิติปริมาณขยะพลาสติกของประเทศไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านตันต่อปี โดยเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 2 แสนตัน ดังนั้น ถ้าองค์กรเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ความร่วมมือ ก็จะช่วยทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเบาบางลง แต่ครั้นจะเดินไปขอความร่วมมือเฉยๆ ก็เกรงว่า จะปราศจากแรงจูงใจ และจะเป็นอย่างไร ถ้าทุกองค์กรภาคเอกชนร่วมด้วยช่วยกัน ภาครัฐก็จะช่วยลดภาษีให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจ่ายตามปรกติให้น้อยลงด้วย ได้ยินเข้าแบบนี้ ท่านผู้บริหารทั้งหลายขององค์กรเอกชน ก็คงไปมอบนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อของตน เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทันที ซึ่งจะมีอะไร หรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนั้น เดี๋ยวทางภาครัฐ ก็คงจะมีคู่มือมาให้เลือกชอปปิงกันเอาเอง

แต่ก็มีหลายเสียง ที่ให้ความเห็นเหมือนกันว่า ควรประยุกต์ประสบการณ์ของ 60 ประเทศทั่วโลกมาเลือกใช้ ซึ่งมีการยกเลิก และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก โดยกลไกดังกล่าว มีทั้งในทางกฎหมาย เช่น การยกเลิกพลาสติกใช้แล้วทิ้ง โดยอาจยกเลิกทั้งหมด หรือบางส่วน และในทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมจากซัพพลายเออร์ (ทั้งผู้ผลิตในประเทศ และผู้นำเข้า) เพื่อให้ค่าธรรมเนียมส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ค้าปลีกเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเอง (ซึ่งไม่ผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภค) และการเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดซื้อจากผู้บริโภค เป็นต้น

ที่มา :

 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920151

ความเห็นของกรีนพีซ ประเทศไทย กรณีมาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสติก