พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก ทางออกแก้มลพิษและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

By 0
1690
พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก ทางออกแก้มลพิษและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

รายงานความเคลื่อนไหวด้านมลพิษที่กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์วิจัยด้านพลังงานและอากาศสะอาด (CREA)  ระบุว่า จากการคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พบว่า สูงถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 3.3% ของจีดีพีโลก รายงานดังกล่าวระบุอีกว่า จีน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ต้องแบกรับมูลค่าความเสียหายจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกตามลำดับ โดยจีนเสียหายอยู่ที่ราว 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และอินเดียที่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี นอกจากนี้ ยังประมาณการณ์กันว่า มลพิษจาก PM2.5 และโอโซน ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องเข้ารับการรักษาอาการหอบหืดที่ห้องฉุกเฉินสูงถึง 7.7 ล้านครั้งต่อปี

ความหวังที่จะได้เห็นมลพิษทางอากาศลดลง จำเป็นต้องใช้หลายมาตรการ หลายนโยบายควบคู่กัน และหนึ่งในนั้นก็คือ การหันไปใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่ง

ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า พลังงานทางเลือก คือ ความพยายามลดต้นทุนด้านพลังงานไปพร้อม ๆ กับลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ และเป็นแหล่งพลังงานที่ผู้ซึ่ง ศึกษาเรื่องนี้ทราบดีว่า เป็นพลังงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหันไปใช้ในอนาคต เพราะ แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลจากแหล่งต่าง ๆ นั้นเริ่มหมดลงไป อย่างไรก็ตาม พลังงานทางเลือกจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ในปัจจุบัน ยังมีราคาต่อหน่วยแพง เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนบางชนิดยังต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพของพลังงานมีเฉพาะแหล่งและบางแหล่งก็ยังมีขีดจำกัด

ผศ.ดร.ธนิท กล่าวว่า แม้จะพลังงานทางเลือกจะยังมีข้อจำกัดหลายด้าน แต่สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะเตรียมความพร้อมไว้สำหรับอนาคต เช่น เมื่อเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากไทยนั้นมีแดดทั้งเกือบตลอดปี ก็ได้พัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อปรับแผงรับแสงอาทิตย์ให้ตั้งฉากกับทิศทางของรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในระบบติดตามแบบสองแกนดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งอยู่กับที่ถึงร้อยละ 35-40

สิ่งประดิษฐ์ซึ่งสร้างด้วยวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานที่มีในท้องตลาด หาได้ง่าย ราคาถูก ไม่มีชิ้นส่วนที่ซับซ้อน บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และผลิตขึ้นใช้เองได้ จะช่วยสร้างองค์ความรู้ ความคุ้นเคย กับพลังงานประเภทนี้มากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วในโซนยุโรปเหนือ โดยเช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฯลฯได้เปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกไปเป็นพลังงานกระแสหลัก  และตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงทุกปี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เคยรายงานสถานการณ์พลังงานปี 2560 ว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และคาดการณ์ว่าภายในปี 2561 และในอนาคตจะมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลลง

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment