ปรับปรุง TOR ประกวดราคาซื้อจอ LED แบบ Full Color และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 16-21 กันยายน 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1201 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
114
ปรับปรุง TOR ประกวดราคาซื้อจอ LED แบบ Full Color และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 16-21 กันยายน 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1201 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ปรับปรุง TOR จอ LED

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment