ปรังปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ1642 1646

By 0
106
ปรังปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ1642 1646

ปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment