ประกาศเลขที่ 7/2564 ประกวดราคาจ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
47
ประกาศเลขที่ 7/2564 ประกวดราคาจ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 7-2564 จ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

54321
(0 votes. Average 0 of 5)