ประกาศเลขที่ 24/2564 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
71
ประกาศเลขที่ 24/2564 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 24-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)