ประกาศเลขที่ 23/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิปหรือคลิปวิดีโอสั้นสร้างกระแสความตระหนักและจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
55
ประกาศเลขที่ 23/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิปหรือคลิปวิดีโอสั้นสร้างกระแสความตระหนักและจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 23-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิป

54321
(0 votes. Average 0 of 5)