ประกาศเลขที่ 21/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
56
ประกาศเลขที่ 21/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 21-2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)