ประกาศเลขที่ 19/2564 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมศักยภาพในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่าลดหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
71
ประกาศเลขที่ 19/2564 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมศักยภาพในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่าลดหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 19-2564 จ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ป้องกันลดไฟป่าลดหมอกควัน

54321
(0 votes. Average 0 of 5)