ประกาศเลขที่ 18/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุสร้างประแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและวิทยุออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
43
ประกาศเลขที่ 18/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุสร้างประแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและวิทยุออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 18-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)