ประกาศเลขที่ 15/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

By 0
64
ประกาศเลขที่ 15/2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเชิญชวนเลขที่ 15

54321
(0 votes. Average 0 of 5)