ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ "Thailand Environmental Portal"

By 0
177
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ "Thailand Environmental Portal"

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment