ประกาศร่างTOR จ้างขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green Market Place ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 16-21 ธันวาคม 2563 โทร 02-278-8400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
57
ประกาศร่างTOR จ้างขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green Market Place ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 16-21 ธันวาคม 2563 โทร 02-278-8400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TORจ้างขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green Market Place

54321
(0 votes. Average 0 of 5)