ประกาศร่างTOR จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ ต้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 21 - 24 ธ.ค. 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
57
ประกาศร่างTOR จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ ต้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 21 - 24 ธ.ค. 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

MX-M464N_20201222_095513_compressed

54321
(0 votes. Average 0 of 5)