ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 9-16 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
65
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 9-16 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR รวม จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีต้นแบบความสำเร็จ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)