ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 16-21 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1642 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
51
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 16-21 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1642 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)