ประกาศร่าง TOR ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งประเภทสะท้อนภาพเลนส์เดียวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 10-15 เมษายน 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
121
ประกาศร่าง TOR ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งประเภทสะท้อนภาพเลนส์เดียวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 10-15 เมษายน 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR กลองถ่ายภาพนิ่ง

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment