ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน Green Production ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 2-7 ธันวาคม 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
47
ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน Green Production ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 2-7 ธันวาคม 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR Green Product

54321
(0 votes. Average 0 of 5)