ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ 9-16 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
67
ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ 9-16 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR Green office

54321
(0 votes. Average 0 of 5)