ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
68
ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1704 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR

54321
(0 votes. Average 0 of 5)