ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
97
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง จ้างผลิตและเผยแพร่

54321
(0 votes. Average 0 of 5)