ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 18-21 พฤษภาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
113
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 18-21 พฤษภาคม 2563 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง tor จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าว

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment