ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
118
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

ร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สาคดีฯ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment