ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิปหรือคลิปวิดีโอสั้นสร้างกระแสความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ 21-24 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555-1557 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
49
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิปหรือคลิปวิดีโอสั้นสร้างกระแสความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิจารณ์ 21-24 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1555-1557 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิป

54321
(0 votes. Average 0 of 5)