ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 11-14 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1201 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
59
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 11-14 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1201 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

54321
(0 votes. Average 0 of 5)