ประกาศร่าง TOR จ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 2-7 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1753 e-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
66
ประกาศร่าง TOR จ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 2-7 ธันวาคม 2563 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1753 e-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR

54321
(0 votes. Average 0 of 5)