ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 30 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1293 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
52
ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 30 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1293 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR Zero Waste Society

54321
(0 votes. Average 0 of 5)