ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 3-8 ธันวาคม 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1704 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
53
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 3-8 ธันวาคม 2563 โทร 02-2788400 ต่อ 1704  e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบรางวัล

54321
(0 votes. Average 0 of 5)