ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563 โทรสอบถาม 02278-8400 ต่อ 1555 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
116
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563  โทรสอบถาม 02278-8400 ต่อ 1555 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

ร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อสารคดีสั้น

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment