ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1708 วิจารณ์ 4-9 พฤศจิกายน 2563e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
73
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1708 วิจารณ์ 4-9 พฤศจิกายน 2563e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ร่าง TOR OTOP

54321
(0 votes. Average 0 of 5)