ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย.63 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1708 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
163
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย.63  โทรสอบถาม  0-2278-8400 ต่อ 1708   e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th

จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภค

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment