ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2563 โทรสอบถาม 02-5774182 ต่อ 1305 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
64

ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิ_compressed

54321
(0 votes. Average 0 of 5)