ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
56
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศจ้างประเมินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

54321
(0 votes. Average 0 of 5)