ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โทรสอบถาม 02-278-8400 ต่อ 1216 e-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

By 0
70
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โทรสอบถาม 02-278-8400 ต่อ 1216 e-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR ยานพาหนะ 64

54321
(0 votes. Average 0 of 5)