ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งประเภทสะท้อนภาพเลนส์เดียว (Digital Single Lens Reflex : DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 0
106
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งประเภทสะท้อนภาพเลนส์เดียว (Digital Single Lens Reflex : DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

MX-M464N_20200422_154249

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment