บ้านคุยมะม่วง สร้างวินัย เสริมกฎชุมชน...ลดขยะที่ครัวเรือน

By 0
68
บ้านคุยมะม่วง สร้างวินัย เสริมกฎชุมชน...ลดขยะที่ครัวเรือน

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด หรืออายุมากน้อยแค่ไหน ที่ชุมชนบ้านคุยมะม่วง ก็ไม่ห่วงเรื่องการจัดการขยะ เพราะตั้งแต่คนวัยเด็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยชรา หรือตั้งแต่ระดับผู้บริหารชุมชม ไปจนถึงลูกบ้านร้านถิ่น ต่างก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารจัดการขยะ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Zero Waste กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง และถ้วยพระราชทานระดับประเทศไปครอบครอง

ที่ชุมชนบ้านคุยมะม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ มีจุดเด่นมากมาย จนกลายเป็นจุดแข็งให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดกลาง ซึ่งความหลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการขยะประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มเด็กนักเรียน หรือชื่อกลุ่มลูกมะม่วงพันธุ์ ตามที่ได้นิยามไว้ ตลอดจนผู้พิการทางสายตา สถานศึกษา วัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง และเครือข่ายศูนย์วัสดุรีไซเคิลจากหมู่บ้านอื่น ต่างก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการรังสรรค์ให้บ้านคุยมะม่วง ปราศจากขยะที่ไร้ค่าอย่างสิ้นเชิง

ในทุกวันที่ 30 ของเดือน จะมีการขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขาย และบริจาคขยะให้กองทุนฯ โดยจะนำรายได้จากการขายมาจัดสวัสดิการในชุมชน และใช้ประโยชน์สาธารณะ โดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่า “กิจกรรมขยะบุญ” ซึ่งโดยรูปแบบก็เป็นการบริจาคขยะทั่วๆ ไป แต่ทว่า มีกุศโลบายก็คือเมื่อมีรายได้จากการขายขยะที่คัดแยกแล้วนั้น สามารถนำเอาเงินเหล่านั้นไปจุนเจือช่วยเหลือให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง เช่น เป็นของขวัญให้แก่เด็กแรกเกิด จำนวน 500 บาท

นอกจากนี้ ถ้าใครเป็นคนต่างถิ่นแล้วเดินทางเข้าไปที่ชุมชนบ้านคุยมะม่วง แล้วทิ้งขยะในที่สาธารณะ ก็อาจจะถูกปรับโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นสัญญาประชาคมของคนในชุมชนที่กำหนดไว้ว่า ห้ามทิ้งขยะในหมู่บ้าน หากใครฝ่าฝืนปรับ 200 บาท หรือห้ามเผาขยะ ก็จะถูกปรับ 200 บาท รวมทั้งยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยตั้งแกนนำวางแผนในการขับเคลื่อน ติดตามผล และแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ประเมินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ทำให้ขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 52.61 และมีอัตราการเกิดขยะลดลงจาก 0.49 กิโลกรัม / คน / วัน เป็น 0.27 กิโลกรัม / คน / วัน

ในส่วนของกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนั้น ก็มีกิจกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์มากมาย เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวหากนำมาภาชนะมาเองจะได้ส่วนลด 2 บาท โครงการร้านค้าปลอดโฟม ผูกปิ่นโตไปโรงเรียน โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลอดถุง ปลอดขยะ กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ปิ่นโต ปลูกผักด้วยยางรถยนต์ ไปจนถึงใช้ต้นไม้ในการตกแต่งงานศพเพื่อลดการเผา และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ผลสำเร็จที่เป็นหัวใจสำคัญของชุมชนบ้านคุยมะม่วงก็คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมีวินัย และจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน โดยมีการรณรงค์จากผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ และนำไปกำจัดที่เทศบาลตำบลลานกระบือได้จากหลักล้าน เหลือเพียงแค่หลักหมื่น

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมต้องประกอบไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน เพราะไม้ซีกเพียงแค่หนึ่งก้าน ย่อมไม่มีแรงต้านทานงัดไม้ซุงให้กลิ้งออกจากเส้นทางแห่งปัญหาไปได้ เฉกเช่นเดียวกับความสามัคคีที่เกิดขึ้นที่บ้านคุยมะม่วงแห่งนี้ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Zero Waste กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง และถ้วยรางวัลพระราชทานไปเป็นเกียรติประวัติแก่ชุมชน