ข่าวสารภายใน

สส. จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
สส. จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ซึ่งในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี อาคารกรมส่ง ...
อ่านเพิ่มเติม
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563 ณ วัด ...
อ่านเพิ่มเติม
ศวฝ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
ศวฝ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17 ...
อ่านเพิ่มเติม