ข่าวสารภายใน

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ อาคารสวนอัมพร วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2525
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ อาคารสวนอัมพร วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2525
การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการเสริมสร้างและสะสมความดี ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริ ...
อ่านเพิ่มเติม