ข่าวสารภายใน

สส. สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
สส. สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
สส. จัดโครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา รับฟังพระสงฆ์แสดงธรรม ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น ...
อ่านเพิ่มเติม
ศวฝ.รับมอบรถยนต์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวิจัยการระบายสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์
ศวฝ.รับมอบรถยนต์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวิจัยการระบายสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   ได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicle FY 2014 for the Kingdom of Thailand โดยสนับสนุนร ...
อ่านเพิ่มเติม