ข่าวประชาสัมพันธ์

แสงนำทางแห่งความเชื่อ สู่ความร่มเย็นที่ยั่งยืน
แสงนำทางแห่งความเชื่อ สู่ความร่มเย็นที่ยั่งยืน
ชุมชนหมู่บ้านตำบลเหมืองจี้ ตั้งอยู่ใต้สุดของตัวเมืองลำพูน มีรากฐานและวิถีชีวิตผูกพันกับผืนดิน ป่าไม้ และสายน้ำลำธารตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และมีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณว่า ผีหรือเทวดาคือสิ่งเหนือ ...
อ่านเพิ่มเติม
ดักจับฝุ่นละอองในอากาศง่ายๆ ได้ผลระยะยาว
ดักจับฝุ่นละอองในอากาศง่ายๆ ได้ผลระยะยาว
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทย ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงมีวิธีที่จะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ นั่นคือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ...
อ่านเพิ่มเติม
ติดอาวุธทางปัญญา แก้ปัญหาคลองบางใหญ่
ติดอาวุธทางปัญญา แก้ปัญหาคลองบางใหญ่
เมื่อถูกถามว่าเราจะสำนึกของความรักบ้านเกิดอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร หากวันเวลาผ่านไป ถิ่นอาศัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคลองบางใหญ่ ที่มีคลองใสสะอาดเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในชุมชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ...
อ่านเพิ่มเติม
𝐍𝐀𝐒𝐀 สร้างเครื่องมือ เพื่อช่วยตรวจวัด 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐆𝐚𝐬 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫-𝐄𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬
𝐍𝐀𝐒𝐀 สร้างเครื่องมือ เพื่อช่วยตรวจวัด 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐆𝐚𝐬 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫-𝐄𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬
เครื่องมือนี้จะช่วยให้ สามารถบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของระดับความเข้มข้นของ Methane(CH4) และ CO2 ในชั้นบรรยากาศ NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) ใน Southern California ได้สร้างเครื่องมือให้หน่วยงานไม่แสวงกำไร Carbon Mapper (https://bit.ly/2QF34Gg) เพ ...
อ่านเพิ่มเติม
พกแก้ว เซฟตัวเอง ช่วยโลก
พกแก้ว เซฟตัวเอง ช่วยโลก
ในระยะเวลาที่ผ่านมามีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การใช้หลอดพลาสติกยาวไปจนถึงถุงพลาสติก เช่น ในหลายประเทศมีการประกาศยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก หรืองดรับถุงพลาสติกหากซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้น ซึ่งการลดการใช้พลาสติกถือเป็นเรื่องท ...
อ่านเพิ่มเติม