ข่าวประชาสัมพันธ์

ใครคิดว่าแฟชั่นอยู่คนละฝั่งกับสิ่งแวดล้อมอาจต้องเปลี่ยนใจ
ใครคิดว่าแฟชั่นอยู่คนละฝั่งกับสิ่งแวดล้อมอาจต้องเปลี่ยนใจ
จริงอยู่ว่า ถ้าพูดถึงแฟชั่นที่รวดเร็ว (Fast Fashion) หรือแฟชั่นที่เร่งผลิตให้ทันตามกระแสทุกรันเวย์ อาศัยกำลังการผลิตเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้จำนวนมหาศาลภายในเวลาสั้นๆ แน่นอนว่าแฟชั่นประเภทนั้นไม่มีทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอน เพราะนอกจากการผลิตท ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
ประกาศรับสมัครชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายท ...
อ่านเพิ่มเติม
21 ตุลาคม 2563 วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563 วันรักต้นไม้แห่งชาติ
วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระอ ...
อ่านเพิ่มเติม
'ระตะนะ ศรีวรกุล' ดึงหนุ่มสาวคืนถิ่น ปลุกเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน
‘ระตะนะ ศรีวรกุล’ ดึงหนุ่มสาวคืนถิ่น ปลุกเกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความยั่งยืน
สินค้าออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ หากชุมชนใดสามารถยกระดับตัวเองให้ผ่านการรับรองมาตรฐานก็จะทำให้การส่งผลผลิตจำหน่ายมีความต่อเนื่อง เช่น การเป็นภาคีเครือข่ายจำหน่ายผักผลไม้หรือพืชสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ ...
อ่านเพิ่มเติม
SweetFoam นวัตกรรมรองเท้ารักษ์โลก!
SweetFoam นวัตกรรมรองเท้ารักษ์โลก!
หลายคนมองว่า ‘แฟชั่น’ กับแนวคิดแบบรักษ์โลกไปด้วยกันได้ยาก แต่ Allbirds แบรนด์รองเท้าที่ถือกำเนิดในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เข้ามาปฏิวัติวงการแฟชั่นรองเท้าซะใหม่ ด้วยการคิดค้น SweetFoam นวัตกรรมพื้นรองเท้าทดแทนที่ผลิตจากวัสดุพื้นบ้านอย่างชานอ้อย โดยที่กระบวน ...
อ่านเพิ่มเติม