ข่าวประชาสัมพันธ์

CLIMATE CHANGE.....May induce drug resistant
CLIMATE CHANGE…..May induce drug resistant
มีความเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ การศึกษาในยุโรป แสดงถึงความเป็นไปได้ที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการดื้อยาปฏิชีวนะ ...
อ่านเพิ่มเติม
"วราวุธ" ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ จังหวัดเลย
“วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ จังหวัดเลย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ที่บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ...
อ่านเพิ่มเติม
ทส. สนับสนุนน้ำต้นทุน ฝึกอาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม
ทส. สนับสนุนน้ำต้นทุน ฝึกอาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมื ...
อ่านเพิ่มเติม
วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ
วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ
วันนี้ (15 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน และพบปะเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนจำนวน 11 ชุมชน ...
อ่านเพิ่มเติม
ทส. - UNDP สู้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เห็นพ้องถึงพลังเยาวชนและท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
ทส. – UNDP สู้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เห็นพ้องถึงพลังเยาวชนและท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
วานนี้ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (The UNDP’s Resident Representative for Thailand) พร้อมคณะ เข้าพบนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ ...
อ่านเพิ่มเติม