ข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

By 0
95
ข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร และข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ชั้น ม.ว.ม.
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั้น ป.ช.
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
น.ส.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชั้น ป.ม.
นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม
นายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่
นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
น.ส.หทัยรัตน์ การีเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นายสมพจน์ เตชะมีนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นายปัญจา ใยถาวร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางทองใบ เวชพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางภัสสร โล่ห์จินดา ข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)