การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

By 0
109
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณารูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 และแผนการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid 19 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน 16 ท่าน

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment