ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารคดีเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารคดีเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54321
(0 votes. Average 0 of 5)