หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2563
กิจกรรมวันนี้
ไม่มีกิจกรรมวันนี้
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 63 – 4 มิ.ย.63 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1708 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th
ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Online Green OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสารคดีสั้น บทบาทอาสาสมัครในการรายงานสถานการณ์และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)
ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สัมมนาแนวทางกำกับดูแลข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
แอพพลิเคชั่นกรม
Infographic

แสดงข้อมูลเอกสารล่าสุด 3 ลำดับ

ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
วันนี้คุณได้โหวตเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ