ขนาดตัวอักษร  -ก ก+
EN | TH
facebook twitter youtube email
วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 15/11/2560 10:02 น. ผู้เข้าชม: 126
สส.เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 02/11/2560 16:49 น. ผู้เข้าชม: 83
ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ zero waste
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 15/11/2560 13:31 น. ผู้เข้าชม: 14
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. ผู้เข้าชม: 38
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น. ผู้เข้าชม: 217
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 25/10/2560 14:57 น. ผู้เข้าชม: 68
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 17/10/2560 10:53 น. ผู้เข้าชม: 67
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. ผู้เข้าชม: 83
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 27/09/2560 14:44 น. ผู้เข้าชม: 85
ประชาสัมพันธ์จุลสาร กพร. สส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560)
หน่วยงาน : ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 09/08/2560 14:12 น. ผู้เข้าชม: 170
วันประชากรโลก (World Population Day)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. ผู้เข้าชม: 197
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. ผู้เข้าชม: 213
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. ผู้เข้าชม: 259
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. ผู้เข้าชม: 215
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. ผู้เข้าชม: 288
แอพลิเคชั่นกรม
Arsa4Thai
Green4Thai
GreenCard
Green Channel
Smart ENVI
Eco Planet
แผนที่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ท่านมีความพึ่งพอใจอย่างไรกับเวบไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ผู้เยี่ยมชม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง