หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรม
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
กิจกรรมวันนี้
ไม่มีกิจกรรมวันนี้.

สื่อสิ่งแวดล้อม

ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

ข่าวสาร
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ละครหรือรายการโทรทัศน์สร้างกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้เครือข่ายภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินโครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สผ. เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

แอพพลิเคชั่นกรม

ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
Best
4
Good
3
OK
2
Poor
1
Worst
Thank you, you have already voted today.