หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรม
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
กิจกรรมวันนี้
ประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel
สถานที่ : จังหวัดภูเก็ต
ไม่มีกิจกรรมวันนี้.
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 25-28 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1216 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th
ปรับปรุงร่าง TOR จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 25-28 มกราคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1201 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563
แอพพลิเคชั่นกรม
ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
Best
4
Good
3
OK
2
Poor
1
Worst
Thank you, you have already voted today.