หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
กิจกรรมวันนี้
ประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel
สถานที่ : จังหวัดภูเก็ต
ไม่มีกิจกรรมวันนี้
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563
แอพพลิเคชั่นกรม
ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
วันนี้คุณได้โหวตเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ