หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
กิจกรรมวันนี้
ไม่มีกิจกรรมวันนี้
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างมหาวิทยาลัยรังสิตดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แอพพลิเคชั่นกรม
Infographic

แสดงข้อมูลเอกสารล่าสุด 3 ลำดับ

ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
วันนี้คุณได้โหวตเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ