หน้าแรก

HOT ISSUES
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
กิจกรรมวันนี้
Everyday Say No To Plastic Bags ณ RMUTT Walking Street
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
สถานที่ : ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Everyday Say No To Plastic Bags ณ ตลาดนัดวันศุกร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมถอดบทเรียนการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (10 – 11 ก.ย. 2563)
สถานที่ : โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
Everyday Say No To Plastic Bags ณ ตลาดสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่มีกิจกรรมวันนี้
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ทีวีสิ่งแวดล้อม

Green Channel

Green Thailand ช่องสารคดีสิ่งแวดล้อม 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมติดตามเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดี ๆ
ที่คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ได้

สื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม พันธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี)
สส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565
สส. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการยกระดับจริยธรรมขององค์กร ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)
แอพพลิเคชั่นกรม
Infographic

แสดงข้อมูลเอกสารล่าสุด 3 ลำดับ

ระบบงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านมีความพึงพอใจ…ในการใช้งานเว็บไซต์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับใด
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
วันนี้คุณได้โหวตเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ