หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,133

ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 24/12/2560 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 216

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
การจัดทำงบทดลองขึ้นเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/12/2560 10:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 93
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/11/2560 16:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 86
แจ้งผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) @deqp.mail.go.th ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/07/2560 06:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 192
คู่มือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/03/2560 15:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 254
เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 13/01/2560 14:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 175
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 3
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/12/2560 08:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/12/2560 12:05 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ทสม.) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/12/2560 11:51 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/02/2560 14:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 104
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2559 09:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 211
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2558 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/09/2558 14:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 149
ประกาศเลขที่ 90/2558 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/01/2558 09:56 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 137
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2552 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:15 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 2
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:34 น.
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
Test ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 09/12/2559 13:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 120
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/10/2559 11:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 320
คลิป COP21 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2559 17:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 493
รายการเดินหน้าประเทศไทย (รวมพลัง สร้างวินัย คนในชาติ ลดใช้ถุงพลาสติก) ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 02/11/2558 10:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 790
สารคดีสำนักงานสีเขียว (Green Office) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 463
สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 542
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0