หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 918 ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวนาตยา อู่มั่น เจ้าพนักงานธุรการ 1834 nattaya@deqp.mail.go.th
นางสาวปาริชาต รัตนวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 1834 tipna@deqp.mail.go.th
นางสาวพัชรินทร์ คงดี เจ้าพนักงานธุรการ 1834 patcharin.k@deqp.mail.go.th