หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,281 กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

นายเอกราช ขำมะโน


ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการเครือข่ายรายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายเอกราช ขำมะโน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ khummano@deqp.mail.go.th
นางสาวโสภิดา ลัทธิโสภณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1303 sopida@deqp.mail.go.th
นายสุทวิทย์ แสงก่ำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 suttawit@deqp.mail.go.th
นายคณารักษ์ ปานประสงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 khanarak_p@deqp.mail.go.th
นางสาววราลี เต็งประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1838 varalee@deqp.mail.go.th
นางสาวณัชยาภรณ์ สินโสภา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 nutchayaporn_s@deqp.mail.go.th
นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ ศรีไส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 kanphatsanan@deqp.mail.go.th
นางสาวนิสา ช่างประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nisa_c@deqp.mail.go.th
นางสาววิภาวรรณ บุญจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม