หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,038 กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

ว่าง


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
และทะเบียนรายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวจีราพร ชูเกียรติวนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1842 jeeraporn@deqp.mail.go.th
นางสาวปียาลัคน์ มั่นคง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1838 peeyaluck@deqp.mail.go.th
นายอมรพันธ์ เลิศผลบุญ นักวิชาการเผยแพร่ 1303 amornphan@deqp.mail.go.th
นางสาวฐิติยา คุณเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1846 thitiya@deqp.mail.go.th
นางสาวเนตรทรวง ขำบุรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1846 nedsuang_01@deqp.mail.go.th
นางสาวอรณี ตะเคียนราม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1846 oranee@deqp.mail.go.th
นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป chinnabun11_r@deqp.mail.go.th