กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for กุมภาพันธ์

27th

Events for กุมภาพันธ์

28th

Events for มีนาคม

1st

Events for มีนาคม

2nd

Events for มีนาคม

3rd

Events for มีนาคม

4th

No Events
Events for มีนาคม

5th

No Events
Events for มีนาคม

6th

No Events
Events for มีนาคม

7th

Events for มีนาคม

8th

No Events
Events for มีนาคม

9th

Events for มีนาคม

10th

Events for มีนาคม

11th

Events for มีนาคม

12th

No Events
Events for มีนาคม

13th

10:00 am - 12:00 pm

ประชุมหารือทิศทางและกลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ห้องประชุมมินตรา (302)
Events for มีนาคม

14th

Events for มีนาคม

15th

No Events
Events for มีนาคม

16th

Events for มีนาคม

17th

Events for มีนาคม

18th

No Events
Events for มีนาคม

19th

No Events
Events for มีนาคม

20th

Events for มีนาคม

21st

Events for มีนาคม

22nd

All Day

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการ”การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

จังหวัดสุพรรณบุรี
Events for มีนาคม

23rd

All Day

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการ”การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

จังหวัดสุพรรณบุรี
Events for มีนาคม

24th

All Day

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการ”การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

จังหวัดสุพรรณบุรี
Events for มีนาคม

25th

No Events
Events for มีนาคม

26th

No Events
Events for มีนาคม

27th

Events for มีนาคม

28th

Events for มีนาคม

29th

Events for มีนาคม

30th

No Events
Events for มีนาคม

31st

No Events
Skip to content