กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

วินัยข้าราชการ

pdf

ประกาศแนวทางการลงโทษทางวินัย

ขนาดไฟล์: 2.63 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 109
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021

งานสวัสดิการกรมฯ

pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ-พ.ศ.-2547

ขนาดไฟล์: 216.60 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 102
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

การขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 2.86 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 98
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
jpg

6 ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ

ขนาดไฟล์: 134.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 58
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021