กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

pdf

รายงานแผน HRD ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565-รอบที่-1-(1 ต.ค.64 -มี.ค.65)

ขนาดไฟล์: 93.26 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 22
วันที่ลงข้อมูล: 29-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-04-2022
pdf

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี-2564

ขนาดไฟล์: 6.53 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 87
วันที่ลงข้อมูล: 08-11-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-11-2021
pdf

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี-2563

ขนาดไฟล์: 561.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 104
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี-2562

ขนาดไฟล์: 557.54 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 96
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021
pdf

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี-2561

ขนาดไฟล์: 5.22 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 103
วันที่ลงข้อมูล: 16-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-08-2021